In de media

Vermoedt u dat er komend seizoen lelies of pioenrozen naast uw huis komen? Kom in actie!

8 feb 2024

Het pesticidengebruik bij bloembollen is vele malen hoger dan bij andere gewassen, en steeds meer onderzoek wijst uit dat dit slecht is voor de gezondheid van zowel de teler als omwonenden. Woont u binnen een straal van 300 meter van een bloembollenveld? AardigeBuren staat klaar om samen met u actie te ondernemen. Neem contact op via info@aardigeburen.nl en kijk hoe u geholpen kan worden!

Hoe rechtse partijen en lobbyisten de wet om bestrijdingsmiddelen te halveren torpedeerden

11 jan 2024

De Sustainable Use Regulation (SUR), onderdeel van de Europese Green Deal, leek veelbelovend: de SUR was bedoeld om het gebruik van pesticiden in 2030 te halveren.  De SUR werd op 22 november 2023 echter met succes van tafel geveegd door rechtse partijen, bijgestaan door een leger van lobbyisten uit de chemische en agro-industrie. Europarlementariërs schrijven soms bijna letterlijke teksten en argumenten over van de industrie. Dat blijkt uit onderzoek van Pointer. 

Bekijk de aflevering terug via NPO Start.
Lees het bijbehorende artikel op de website van Pointer.

Onkruidgif mogelijk schadelijk voor roofvogels 

18 dec 2023

Veerverlies, een vergeelde huid en zwarte pezen. Sinds de jaren negentig wordt dit fenomeen bij roofvogels als haviken en sperwers waargenomen. Onderzoekers van CLM, een kennis- en adviesbureau op het gebied van landbouw, natuur en milieu, de Werkgroep Roofvogels Nederland en ecoloog Arnold van den Burg van het ‘Zoölogisch Museum Nederland’ hebben ontdekt dat dit te maken zou kunnen hebben met een onkruidverdelger, dat wordt gebruikt in de maïsteelt. Het werd afgelopen zondag besproken in Vroege Vogels.

Luister de uitzending hier terug.
Lees hier het hele onderzoek. 

Onderzoek PAN Europe: Het regent pesticiden uit kassen 

12 dec 2023

De EU maakt uitzonderingen voor het gebruik van zeer giftige pesticiden in kassen. Middelen die in open teelten verboden zijn, mogen vaak wel in kassen gebruikt worden. De regelgevers van de EU gaan er daarbij vanuit dat dit gesloten systemen zijn, waarbij pesticiden niet in het milieu terechtkomen. Een nieuw rapport van Pesticide Action Network (PAN) Europe toont echter aan dat kassen geen gesloten systemen zijn. Ze lekken wel degelijk giftige stoffen in het milieu.

Lees hier het hele onderzoek. 

Risico’s drinkwater Groningen door landbouwgif in Drentsche Aa

6 dec 2023

In de beken en andere waterlopen in het Drentsche Aa-gebied zijn resten van landbouwbestrijdingsmiddelen aangetroffen. Dat kan een probleem worden, omdat de stad Groningen voor zijn drinkwater is aangewezen op het gebied. De aangetroffen gewasbeschermingsmiddelen worden o.a. in de bollenteelt gebruikt. “Er is overtuigend bewijs dat gewasbeschermingsmiddelen uit- en afspoelen naar het oppervlaktewater tijdens hevige regenbuien in de zomerperiode. Ook zijn er aanwijzingen dat beregening van gedraineerde landbouwakkers in droge periodes ook veel uit- en afspoeling veroorzaken.”

Lees hier het hele artikel op NOS.
Lees hier het hele onderzoek.

Wagenings onderzoek concludeert: huisstof kan schadelijke verzamelplaats zijn van landbouwgif

14 nov 2023

In woningen op het platteland kunnen zich in sommige gevallen meer dan honderd verschillende pesticiden ophopen. Het huisstof is daarmee een grotere cocktail van gifstoffen dan bijvoorbeeld de bodem of een gewas. Tot die conclusie komt een groep Europese wetenschappers, gecoördineerd door hoogleraar Violette Geissen van de Wageningse universiteit (WUR).

Lees hier het hele artikel in Trouw.
Lees hier het hele onderzoek. 

Oproep wetenschappers aan kabinet: stem tegen verlenging glyfosaat

14 nov 2023

Wetenschappers en milieuorganisaties proberen minister Adema er alsnog van te overtuigen donderdag in Brussel tegen onkruidverdelger glyfosaat te stemmen. Het is een ultieme poging om de minister van landbouw op andere gedachten te brengen. In een brief aan het demissionaire kabinet vragen 159 wetenschappers van verschillende universiteiten en onderzoeksinstellingen om de gezondheid van mensen en bescherming van de natuur serieus te nemen door onafhankelijke wetenschappelijke inzichten zwaar mee te wegen in de besluitvorming over glyfosaat.

Lees hier het hele artikel in Trouw.

Brandbrief over lelies als “rustgewassen”

19 okt 2023

De overheid wil dat akkerbouwers ‘rustgewassen’ telen om mestgebruik te verminderen, en daarmee de waterkwaliteit te verbeteren. Maar dit jaar zijn lelies als rustgewas toegevoegd aan deze lijst: krom, want van alle gewassen worden op lelies verreweg de meeste pesticiden toegediend – funest voor de waterkwaliteit, naast alle andere nadelige gevolgen van de hoge hoeveelheid gewasbeschermingsmiddelen die lelietelers gebruiken. Urgenda stuurde een brandbrief naar de drie verantwoordelijke ministeries met het verzoek om de niet-biologische sierteelt weer uit de lijst van toegestane rustgewassen te halen.

Lees hier de hele brandbrief.
Lees ook het artikel op NU.nl van 19 oktober.

Hoogleraar Martina Vijver in Noord-Hollands dagblad over pesticiden in de bollenteelt

15 okt 2023

Noord-Holland dagblad publiceerde vorige week een uitgebreid stuk over gewasbeschermingsmiddelen in de bollenteelt. Hierin komt Martina Vijver, hoogleraar ecotoxicologie aan de Leidse Universiteit en wetenschappelijk directeur van het Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden (CML), uitvoerig aan het woord. Vijver deed onder andere onderzoek naar bestrijdingsmiddelen in het milieu, en zette met het CML de Bestrijdingsmiddelenatlas op.

Nieuwe leliezaak in Wittelte

19 sept 2023

Zelfde gemeente Westerveld, maar een andere groep AARDige Buren uit Wittelte hoopt ook op minder gif in hun achtertuin. Na diverse gesprekken met teler, maar zonder resultaat, koos de groep voor een kort geding. Lees op op RTV Drenthe of Dagblad van het Noorden.

Het NPO radio 1 radioprogramma 5 Dagen was 5 avonden in Drenthe om over beide leliezaken te spreken met expert en omwonenden.  

Na de 2e uitspraak Boterveen

18 juli 2023

Het lijkt nu wel een strijd tussen burger en boer. Maar wie eigenlijk aan zet is, is natuurlijk de overheid. Lees deze opinie van Meten=Weten.

10 juli 2023

Van 55 naar 4 middelen. In hoger beroep mag de teler toch weer spuiten, maar het principe blijft staan: niet alles kan, gezondheid gaat voor. Lees in Trouw.

10 juli 2023

Wat vindt de bollensector van de 2e uitspraak? Lees op Akkerwijzer.

Na de 1e uitspraak Boterveen

25 september 2023: ZEMBLA

Het programma Zembla is op 25 september geheel gewijd aan de zaak in Boterveen. Maar vooral ook aan de rol van de Ctgb, is dat wel allemaal zuivere koek? Kijk de uitzending hier terug.

27 juni 2023
Luidt Drentse zaak het einde van de bollenteelt in? “Die bollen gaan naar Azië, wij krijgen de troep,” schrijft de Volkskrant.
20 juni 2023
Na de eerste uitspraak in de zaak in Westerveld maakte De Hofbar (kijktip!) een erg informatieve aflevering, waarin ook minister Adema aan het woord komt. Kijk hier de aflevering terug. Eerder had De Hofbar al een uitzending over pesticiden en de link met de ziekte van Parkinson, zeer de moeite van het terugkijken waard.
16 juni 2023
“Een gedurfde uitspraak,” zeggen hoogleraren tegen Trouw: “Het verrast, maar deze uitspraak komt niet uit de lucht vallen. Er zijn zoveel zorgelijke indicaties dat het niet goed gaat met het grootverbruik van pesticiden, de gevolgen voor de weidevogels, de bijen, de gezondheid van mensen. Die moeten een keer consequenties hebben.”
14 juni 2023
Onrust onder lelietelers. Wat betekent de uitspraak voor hun sector? Lees op NOS.
13 juni 2023
In een persbericht reageerde LTO Nederland op de eerste uitspraak verbijsterd.

Nieuws

Algemeen nieuws gifgebruik

4 oktober 2023: pesticiden bij een basisschool

Op een basisschool in het Drentse dorp Diever zijn meer dan veertig soorten gifstoffen in de lucht gemeten. Dat heeft ecoloog Guido Nijland van de vereniging Meten=Weten bekendgemaakt in 5 dagen. Lees meer in Trouw of op de website van Meten=Weten

4 oktober 2023: glyfosaat

Het Ctgb vindt dat glyfosaat langer kan worden toegestaan. Na alle commotie twijfelt minister Adema. Binnenkort besluit de EU over verlenging van het gebruik. Lees in Boerderij. 


28 september 2023 & 6 oktober 2023: Ctgb onder vuur

Het Ctgb hield negatieve uitslagen achter en beschermde daarmee eerder de gifproducenten dan boeren en omwonenden. Lees in Trouw. Hierdoor ligt het instituut behoorlijk onder vuur. Het instituut gebruikte bij de beoordeling van pesticiden bewust gebruik van oudere methoden. Lees in Trouw

25 september 2023: ZEMBLA

Het programma Zembla is op 25 september geheel gewijd aan de zaak in Boterveen. Maar vooral ook aan de rol van de Ctgb, is dat wel allemaal zuivere koek? Kijk de uitzending hier terug. 

21 september 2023: 6 Parkinson patienten in 1 straat

In De Limburger een artikel over zes patiënten met Parkinson die naast een veld vol pesticiden wonen.

Lorem ipsum

Ipsem Lorum