AARDige Buren in Sint-Michielsgestel

Op 8 juli 2024 was de zitting van een ‘leliezaak’ in Sint-Michielsgestel. 48 buurtgenoten stapten naar de rechter vanwege een lelieveld van 3,7 hectare langs hun woningen en tuinen. De teler in kwestie bagatelliseerde al meerdere malen de gevaren van pesticiden in de media en de gesprekken liepen dan ook op niets uit. 22 van de 48 omwonenden, die zich aansloten bij AARDige Buren, waren aanwezig in de rechtszaal. Ze zijn hoopvol dat de rechter hun – net als recentelijk gebeurde in Sevenum – gelijk zal geven, aangezien het verweer van de teler voornamelijk bestond uit een ‘deskundige’ die helemaal geen deskundige op dit gebied bleek te zijn. De uitspraak volgt 19 juli.

De lelieteelt in Sint-Michielsgestel was niet aangekondigd, dus de groep bewoners kwam pas in actie toen de bollen al in de grond zaten. De bewoners hebben geprobeerd om met de teler tot een oplossing te komen. Maar de teler in kwestie wil uitbreiden met lelies in de regio en deed in de media al meerdere keren uitgebreid verhaal waarin hij de gevaren van de gebruikte middelen wegwuifde. In de media claimde de teler dat hij vooral biologische middelen gebruikt, maar wilde verder geen enkele informatie hierover delen.

In het verweer in de rechtbank schoof de teler – die overigens ook in het bestuur van de KAVB (vereniging voor bollentelers) zit – een hoogleraar naar voren die zonder toxicologische kennis in een filosofisch verhaal alle bestaande wetenschappelijke onderzoeken over de gevaren van pesticiden afdeed als angst om niets.

In de zitting vandaag kwam ook gerenommeerd toxicoloog Martin van den Berg aan het woord. Hij benadrukte dat vooral bij zwangere vrouwen en kinderen het gevaar van neurotoxiciteit groot is, ook mogelijk na kortdurende blootstelling. Hij bepleit een afstand tussen gebruik van pesticiden en kinderen van minimaal 250 meter en verwijst ook naar het California Department of Pesticide Regulation dat recentelijk heeft voorgesteld om tussen het gebruik van pesticiden en scholen een bufferzone van 400 meter aan te houden.

Tijdens de zitting irriteerden de teler en zijn advocaten de rechter door toch opeens een spuitschema te overhandigen. Iets waar de omwonenden en hun advocaten meerdere malen om hadden gevraagd, maar niet kregen. Dit schema bevatte zeer weinig kilo’s werkbare stof, maar was zeer selectief en niet compleet. Het middel Olie H had de teler weggelaten omdat dat volgens hem ‘biologisch’ is. Niets is minder waar, zo getuigden al de Berlicumse AARDige Buren in een opinieartikel (Brabants Dagblad, 10 mei 2024).

Weer legt rechter gifgebruik aan banden – Sint-Michielsgestel

19 juli 2024

De rechtbank in Den Bosch heeft vandaag omwonenden deels gelijk gegeven. De teler mag nog de 6 middelen spuiten in de kleine hoeveelheden die hij zei nodig te hebben. En paraffineolie. De omwonenden houden een gemengd gevoel bij over: “natuurlijk zijn we blij dat het gifgebruik flink is verminderd, maar de wetenschap laat zien dat de middelen die nog zijn toegestaan echt nog wel een gevaar vormen voor onze kinderen”.