AARDige Buren in Diever

Begin maart kregen bewoners van Diever in de gemeente Westerveld een brief in de bus: op het perceel naast hun woonwijk en naast de basisschool, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang zouden komend seizoen lelies komen.

Het briefje bleek afkomstig van dezelfde bollenteler als die het jaar ervoor door een groep Aardige Buren in Wittelte is gedagvaard. 

Voorgaande jaren waren er al pioenrozen op dit perceel in Diever geteeld. Toen hebben de bewoners samen met Meten=Weten bij de gemeente al uitgebreid bezwaar gemaakt. Meten=Weten plaatste luchtfilters in de woonwijk: ruim 40 verschillende gifstoffen werden gedetecteerd.

Nu de omwonenden hoorden over de aanstaande lelieteelt, waarbij nog meer gif gemoeid is dan bij pioenrozen, besloten zij actie te ondernemen. Zij maken zich ernstig zorgen over de gezondheid van hun (klein)kinderen en hun eigen gezondheid.

In eerste instantie stuurden zij de teler een brief met daarin de vraag of de teler niet wilde overwegen een ander gewas te telen. De teler gaf in de media immers aan ook nog een plek te zoeken voor zijn mais en tarwe. 

De briefwisseling die volgde draaide helaas nergens op uit: de teler weigerde de geplande lelieteelt op te schorten. Daarom besloot de groep bewoners naar de rechter te stappen om zichzelf en hun (klein)kinderen te beschermen. Ze werden AARDige Buren. 

De concept dagvaarding voor het kortgeding werd op 24 maart naar de rechtbank gestuurd. Intussen had Meten=Weten ook actie ondernomen: op basis van de nieuwe Omgevingswet hebben zij een handhavingsverzoek naar de gemeente gestuurd. Ook stuurden zij een brief naar de teler. Lees hierover meer in Trouw.

Maar tot een rechtszaak kwam het niet: op 26 maart maakte de wethouder tijdens de raadsvergadering bekend dat er géén lelieteelt (of andere sierteelt) komt op het veld naast de basisschool in Diever.

De teler heeft volledig voldaan aan de eis van de omwonenden door dit jaar geen lelies te telen. Heel goed nieuws voor de omwonenden en leerlingen van de school dus. En een mooi voorbeeld voor andere bezorgde burgers: in actie komen werkt!

Lees ook de reportages in het NRCRTV Drenthe of Dagblad van het Noorden.

Foto:Geert Starre