Aardige buren

18 miljoen mensen op ons hele kleine stukje aarde. Die aarde is letterlijk de bodem onder onze samenleving. Samen zorgen we voor een gezonde bodem en een gezonde buurt. Dat kan alleen als we in gesprek blijven en elkaar in de ogen kijken. Zo ben en blijf je AARDige buren voor elkaar.

Ontstaan

AARDige buren zijn burgers en maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor een schone landbouw zonder gif. Dit initiatief ontstond na de ‘Leliezaak’: de baanbrekende uitspraak op 12 juni 2023 waarbij de rechter de gezondheid van een groep bewoners in het Drentse Boterveen boven de economische belangen van de naburige lelieteler stelde. Ook in het Hoger Beroep oordeelde de rechter dat er paal en perk gesteld moet worden aan het gebruik van de middelen. De teler mocht nog 4 van de 33 middelen gebruiken. Dit kan nog steeds gevaar opleveren voor de volksgezondheid en het milieu, want het effect van het mengen van deze 4 middelen op korte en lange termijn is onbekend. 

Lelie: onterecht symbool van zuiverheid

Lelies zijn een symbool van zuiverheid. Maar die reputatie is onterecht. De lelieteelt neemt maar liefst 12% van het gifgebruik in Nederland voor haar rekening, maar gebruikt slechts 0,3% van het landbouwoppervlak. De link tussen landbouwgif en de ziekte van Parkinson is inmiddels wetenschappelijk vastgesteld. AARDige buren zien de Leliezaak als een opening om met telers in hun omgeving in gesprek te gaan over een omslag naar een gezonde en schone landbouw zonder gif.

Ondersteunende organisaties

Vele organisaties ondersteunen de AARDige Buren die opstonden voor hun gezondheid en een gezonde buurt (alfabetisch): 

 • Bijenstichting
 • Caring Doctors
 • Greenpeace
 • Meten=Weten
 • Natuur & Milieu
 • De Natuur en Milieufederaties
 • Parkinson Vereniging
 • ParkinsonNL
 • Pesticide Action Network (PAN) Netherlands
 • KWF Kankerbestrijding
 • Urgenda
 • De Vlinderstichting
 • Vogelbescherming

In memoriam: Henk Tennekes

Met de AARDige Buren dragen we deze website op aan de Nederlandse toxicoloog Henk Tennekes. 

Als ex-medewerker van Bayer wijdde hij zijn leven aan het verkrijgen van erkenning dat landbouwgif, met name neonicotinoiden, opstapelen en schadelijk zijn voor bijen. En voor onze gezondheid. 

Postuum kreeg hij gelijk.

Kijk op zijn website Boerenlandvogels en hieronder in 30 minuten zijn verhaal: