Doe een gift en draag bij aan een gezonde bodem!

Doneer om meer groepen buren te ondersteunen

Inmiddels zijn er verschillende uitspraken van meerdere rechters in zaken die buren hebben aangespannen tegen lelietelers. Voor het eerst wordt er echt paal en perk gesteld aan gifgebruik en wordt de gezondheid van omwonenden belangrijker gevonden dan het economische belang van een bollenteler.

Vanuit de AARDige Buren ondersteunen we groepen buren met kennis, kunde, daadkracht en moed om ook op andere plekken te voorkomen dat gif de leefomgeving voor mens, dier en natuur ernstig aantast. Dit is niet alleen belangrijk voor de buren in Dwingeloo, maar voor buur en natuur in heel Nederland!

Grote dank voor uw steun.Je geld wordt overgemaakt aan Stichting Urgenda. Urgenda zorgt er voor dat het wordt ingezet voor juridische ondersteuning van de AARDige Buren. Stichting Urgenda is een ANBI instelling. 

Stichting Urgenda

Nicolaes Maesstraat 2-224, 1506 LB Zaandam

  • IBAN nummer: NL69 TRIO 0784 9175 58
  • BIC: TRIONL2U
  • KvK: Rotterdam 24429002
  • RSIN nummer: 818964273