AARDige Buren in Sevenum

Update 8 mei: de rechter geeft de AARDige Buren gelijk: de rechter verbiedt middelengebruik langs de woonwijk. Lees hier het persbericht. 

Een groep van 35 bewoners uit Sevenum is naar de rechter gestapt vanwege geplande lelieteelt midden in hun woonwijk, slechts enkele tientallen meters van hun woningen. Diverse gesprekken met de teler hielpen niet voldoende, en daarom proberen zij via een kort geding de teelt tegen te houden. 

Bewoner Laura namens de groep: “We hadden echt gehoopt om er met de teler uit te komen. We staan liever naast de boer voor betere regelgeving dan tegenover de boer, maar we maken ons teveel zorgen, vooral over alle jonge kinderen in de wijk. We vinden het belangrijk dat we onze kinderen met een gerust hart kunnen laten buiten spelen.

De bewoners hebben tot het laatste moment geprobeerd om in goed overleg met de teler tot een oplossing te komen. De teler heeft aangeboden om de bufferzone te vergroten van 10 naar 50 meter en het aantal middelen terug te brengen van 34 naar 19 middelen. De bewoners vinden dat hiermee hun gezondheid nog steeds risico loopt.

De 19 middelen die de teler nog wil spuiten zijn ook niet veilig. Door de tekortkomingen in de toelatingsprocedure is het niet duidelijk welke bestrijdingsmiddelen mogelijk neurodegeneratieve gevolgen hebben. Wel is van zeven van de bestrijdingsmiddelen die de teler wil gebruiken uit wetenschappelijk onderzoek bekend dat er een reële kans bestaat op neurotoxiciteit en neurotoxicologische ontwikkelingseffecten. Het gebruik daarvan, zeker in deze hoeveelheden, zou dus niet moeten worden toegestaan in de bebouwde kom vlakbij woningen waar ook kleine kinderen wonen.

De groep is dus naar de rechter gestapt en spanden een kort geding aan. De bewoners worden hierbij ondersteund door AARDige Buren. De zitting in de rechtbank in Roermond vond op 18 april plaats. Op 8 mei volgde de positieve uitspraak van de rechter: zij gaf de bewoners gelijk en oordeelde dat er een spuitverbod komt. De rechter baseerde zich hierbij op het voorzorgsprincipe. Het volledige vonnis kan je hier lezen.

De Sevenum zaak in de media:

Foto: het beoogde perceel en aangrenzende woonwijk in Sevenum

Sevenum: verloop kort geding (civiel recht)

Op 18 april vindt het kort geding plaats in de rechtbank van Roermond.

  • Vonnis van de Rechtbank in Roermand d.d. 8 mei 2024
  • Dagvaarding van Höcker advocaten d.d. 9 april 2024
  • Pleitnota van Höcker advocaten d.d. 18 april 2024